Avser betalning av tidigare beställning den 7:e Juni. Betalades i butiken endas 200,93. Resterande summa ligger på 1892 kr

1,892.00 kronor 

Tyvärr redan slutsåld!